Strefa zagrozenia wybuchem 22

Dyrektywa ATEX w naszym porządku prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Sprowadza się do produktów danych do pozycji w strefach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą robić surowe wymagania zwracające się nie ale do bezpieczeństwa a i do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W badaj przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a i powiązane z tym jakieś procedury oceny w decydującej mierze związane są z stopnia zagrożenia środowiska, w jakim dane danie będzie wytwarzało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi spełniać dany produkt, by mógł stanowić stawiany w okolicach zagrożonych wybuchem. Jednakże o które strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje znacznie duże prawdopodobieństwo wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Member XXLMember XXL Увеличете ефективно мъжествеността си

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na linie. Stanowi ich dwie. W głównej klasie dostają się urządzenia, które zużywa się w podziemiach kopalni oraz na przestrzeniach, które mogą być zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa odnosi się do urządzeń, które stawia się w wyjątkowych miejscach, a które potrafią istnieć zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla każdych urządzeń idących w strefach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Jednak bardziej wrażliwe wymagania można z łatwością odnaleźć w wartościach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że urządzenia zbliżone do aktywności w powierzchniach zagrożonych wybuchem powinny stanowić oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki winien stanowić dokładny, widoczny, niezniszczalny i prosty.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm kontroli lub jedne urządzenia w punktu zapewnienia współprac z ważnymi wzorami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy dodatkowo pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa informacja ATEX 2014/34/UE.