Rodzaje gasnic wikipedia

Pożary, które zapadają w cichych pomieszczeniach, o małej kubaturze najczęściej są gaszone przy użyciu pary wodnej. Parę dopasowuje się w mieszkaniach, w jakich masa wynosi około 500 m3. Powinny więc żyć pomieszczenia szczelne. Para jako materiał gaśniczy tzw. "steam fire extinguishing" na otwartych powierzchniach nie że być użyta, ze względu na jej wyraźnie mały ciężar właściwy, co dokonuje się na niewykonywanie odpowiedniego stężenia gaśniczego.

Podobnie w wypadku małych,ale nieszczelnych pomieszczeń zastosowanie pary gaśniczej dodatkowo jest nieco ekonomiczne i funkcjonalne.

tłumaczenia konferencyjneZobacz naszą stronę www

Do najczęściej spotykanych pomieszczeń, w jakich gra się parę wodną do zabezpieczenia i zapobiegania pożarów są: suszarnie materiałów łatwopalnych oraz drewna, przepompownie produktów naftowych, kotły wulkanizacyjne, kolumny rektyfikacyjne oraz statki. Ten środek gaśniczy zwraca się zarówno do ugaszania pożarów ciał stałych, które nie potrafią stanowić ugaszone w końca kontaktu z wodą.

Para wodna zapewne być jeszcze wprowadzana do gaszenia pożarów cieczy, których temperatura ma co chwila 60°C. Gaszenie lub zabezpieczenia miejsca pożaru parą wodną będzie ostatnim znacznie skuteczne im ogromniejsza będzie temperatura zapłonu cieczy.

Zastosowanie pary wodnej powoduje rozcieńczenie palnych alkoholi w przestrzeni spalania. Następuje i obniżenie stężenia tlenu do takiej wartości, przy której niemożliwe jest dalsze spalanie. W mieszaninie par i gazów w dziale strefy spalania oraz zagrożenia pożarowego 35% stężenie pary wodnej powoduje zahamowanie procesu palenia i brak dalszej możliwości spalania.

Proces gaszenia jest wyraźnie dużo efektywny przy wykorzystaniu pary nasyconej, która stosowana jest pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.