Ksiegowosc malej firmy jelenska

Właściciele firm często szukają programu komputerowego, który rozwiąże ich z monotonnej i jedzącej godzina pracy przy prowadzeniu dokumentacji księgowej i zestawieniach z tytułem skarbowy. Systemy księgowe spełniają wszystkie potrzeby bardzo różnych odbiorców, łączy je a uniwersalność i możliwość obsługi. Co niezwykle istotne, są one przystosowane do ważnych wzorów i podatne na końcu, aby odpowiadały wymaganiom jak najszybszego grona użytkowników. Oferta skierowana jest zarówno do jednostek prowadzących pełną księgowość, jak i firm płacących się w strukturze księgi przychodów i rozchodów lub na platformie podatku zryczałtowanego.

Enova księgowość ma całą gamę funkcji potrzebnych do prawidłowego prowadzenia księgi handlowej: z zarządzania planami kont, poprzez dekretację i księgowanie, dysponowanie rozrachunkami, po obsługę środków trwałych.

Enova jest programem niezwykle dostępnym w obsłudze, o nowoczesnym interfejsie zapewniającym najlepszą ergonomię i wygodę pracy. Dzięki intuicyjnemu kreatorowi systemu początek książce z zamiarem nie sprawi kłopotów nawet kilka doświadczonym użytkownikom.

Ten zamiar w zestawieniu z własnymi zapewnia wielu większą elastyczność. Oprócz pełnej funkcjonalności podstawowego systemu pozwala m.in. budować własne raporty i wydruki, na samodzielny sposób opisywać zdarzenia gospodarcze, wykonywać analizy zapisów według różnorodnych postaci z użyciem tzw. pól własnych, albo też rozliczać rozrachunki w częściach lub ewidencjonować je według innych typów. Możliwa jest także realizacja swoich rozwiązań.

Podstawowe możliwości programu księgowego: prowadzenie KPiR lub ewidencji podatku zryczałtowanego; rejestrowanie i liczenie ewidencji VAT: zakupów, sprzedaży, rozliczenia metodą kasową, korekty VAT płatności, które nie były zatopione w momencie; ewidencja środków trwałych, a i wartości delikatnych i prawych; standardowa obsługa wynagrodzeń; obsługa operacji kasowych gotówkowych i bezgotówkowych, raporty kasowe; wystawianie deklaracji ZUS oraz możliwość eksportu do Płatnika.