Kodeks pracy cwiczenia wojskowe

W zasada przepisów Kodeksu pracy, pracodawca jest zobowiązany do zapewniania estetycznych i higienicznych warunków pracy, i każde dania oraz instytucje muszą umieć certyfikację, czyli oznaczenie zgodności CE.

Certyfikacja, czyli ocena zgodności wyrobów to proces systematycznego badania poziomu w którym określony wyrób spełnia ostre wymagania (chodzi tutaj zarówno o wymagania bezpieczeństwa). Certyfikacja maszyn ma niemało aspektów. Pewno jej działać projektant na poziomie projektowania lub producent na momencie produkcji. Certyfikację może przeprowadzić odbiorca produktów lub jednostka niezależna od projektanta, producenta czy odbiorcy wyrobów. Prawnie certyfikacja maszyn została wprowadzona Dyrektywą 2006/42/WE z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn. Do systemu prawnego w Polsce wprowadzono ją rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie minimalnych wymagań dla maszyn (Dz.U. Nr 199, poz. 1228), które wprowadziło w utrzymanie 29 grudnia 2009 r. Certyfikacja maszyn dotyczy samej maszyny, wyposażenia wymiennego, elementów bezpieczeństwa, osprzętu do podnoszenia, łańcuchów, lin oraz pasów. Kryteria certyfikacji maszyn dotyczące całej Unii Europejskiej zamieszczone są w Załączniku nr A do woli 2006/42/WE, zatytułowanym: Zasadnicze wymagania zabezpieczenia oraz pomocy zdrowia dotyczące projektowania i dokonania maszyn. Ponadto omawiana dyrektywa wprowadza podział maszyn na szczególnie delikatne a inne. Certyfikacja organizacji i akcesoriów, które definiują się wysokim stopniem ryzyka związanego z ich eksploatacją i używanie podejmuje się teraz na poziomie projektowania. Pozostałe urządzenia i instytucje podlegają certyfikacji podczas wewnętrznej kontroli produkcji. Podsumowując, wszystkie narzędzia i organizacji, które mogą produkować w wszelki sposób zagrożenie dla życia czy zdrowia człowieka oraz mienia również środowiska podlegają certyfikacji, czyli ocenie zgodności.